søndag 30. mars 2008

SKOLEN

BRUKERMEDVIRKNING

Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

Barnehage
alle barn i barnehagen skal ha mulighet til å si sin mening for hveradgen i barnehagen. man må passe på at man legger tilrette for barn, og se det i en sammenhen for barets modningsnivå. det er de voksne som har ansvaret for at barna får være med å bestemme, men det hjelper ikke å spørre barn på et år, om de vil sove. det er ikke å gi barnet brukermedvirkning. de voksne må vise omsog og passe på å være der for hver enkel barn. dette med aktiv oppmuntring for å gi barnet muligheten til å få uttrykt sine tanker og meninger, og gi anerkjennelse for disse. dette opprettholder også en god relasjon mellom deg og barnet. det vil si hvordan dere forholder dere til hverandre, og hvordan forholdet er. som voksen er deg også viktig og føre en god samtale med barne og være en god lytter, og passe på dette med turtaking. da vil barnet blir oppmuntret og motivere barnet mere til å påvirke vedagen sin, og det vil føle anerkjennelse og at det er med på å bestemme dagen sin . når barnet igjen føler anerkjennelse er viktig for barets utrykk om tankene og følelsene, og deres medbestemmelser.

ungdomsklubb
det er mange måter å la ungdomer få medvirkning i hverdagen sin på. de kan få brukermedvirkning ved at de er med på å bestemme hvilke aktiviteter de skal gjøre, f.eks : kino, konserter svøming o.l . når de gjør ungdommene gjør dette, er de selv ansvarlige for at det blir gjennomført, og det er de som har bestemt aktiviteten de skal gjøre. noe av det vi kan gjøre for at ungdommene skal få bestemme mest mulig selv er å legge til rette for dette. det kan man gjøre ved at man har spørreundersøkelser. her kan man da haha et ark med spørsmål som : hva vil du gjøre ondsga 23/9 ? så har de 3 valgmuligheter: svøming, kino, konsert. her har de valg . så er det de voksene som teller opp stemmer, og så blir det den aktivieten som det er mest stemmer på. man kan også ha møte dager på ungdomsklubben, ved at alle som er medlemmer samles og at de gjør valgene som må tas. man kan også opprette et styre noe lignene elevrådet som er på skolen. her kommer medlemmene med forslag til styresvalgte. og så blir det vurdert og tatt opp på de møtene styret har. så kommer de til enighet . det er mange måter å gjøre sånn at ungdommene får brukermedvirkning i hverdagen. det er viktig for at de skal bli litt vant til dette med å ta avgjørelser. når de begynner å bli såpass store, skjønner de hva det går ut på, og de klarer å ta valgene som skal tas. det er viktig med aktiv oppmuntring hos ungdommene også, slik at de får sagt hva de mener om valg og avgjørelser som blir tatt.

skole
på skolen kan barna få følelsen av brukermedvirkning ved at de er med på å bestemme reglene som skal settes i klassen. her kan man sette i gang en diskusjon, hvor barna blir enige om hva de skal ha som klasse regler. det er viktig at du inkludere alle barna i klassen, dette er både i aktiviteter og undervisningen i klasserommet. godt samspill mellom lærer og elever har mye å si. elevens motivasjon henger mye sammen med samspillet med lærer.

1 kommentar:

Anine sa...

mari du mari.. du er alt for smart.. liker ikke å lese oppgavene dine..da finner jeg bare ut at jeg mangler en heeel del:P haha ahahah<3